Reklamations-funktion har tillkommit. Det går nu att reklamera direkt i webben istället för via blanketten! Lämna gärna in övriga synpunkter och förbättringsförslag på kundwebbens reklamationsflik!

 
 

Svenska Retursystem

Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och utveckla emballagesystem som bygger på återanvändning istället för engångsanvändning. Grundidén är att konsumentprodukterna ska levereras i returenheter som hela tiden återanvänds i ett system till fördel för miljön i stället för att levereras i engångsemballage.